1. Abhalwadi

51. Kakadwadi

101. Nandur Khandarmal

151. Shiwapur

2. Ajampur

52. Kanasewadi

102. Nanduri Dumala

152. Sonewadi

3. Akalapur

53. Kankapur

103. Nannaj Dumala

153. Sonoshi

4. Ambhore

54. Kanoli

104. Nilawande

154. Sukewadi

5. Ambi Dumala

55. Karhe

105. Nimaj

155. Talegaon

6. Ambi Khalasa

56. Karjule Pathar

106. Nimbale

156. Tigaon

7. Arampur

57. Karule

107. Nimgaon Bhojapur

157. Umbri

8. Ashwi Bk

58. Kasar Dumala

108. Nimgaon Jali

158. Vaiduwadi

9. Ashwi Kh

59. Kasare

109. Nimgaon Kh

159. Wadgaon Landaga

10. Aurangpur

60. Kauthe Bk

110. Nimgaon Tembhi

160. Wadgaon Pan

11. Balapur

61. Kauthe Dhandarphal

111. Nimon

161. Wadzari Bk

12. Bambalewadi

62. Kauthe Kamaleshwar

112. Ozar Bk

162. Wadzari Kh

13. Bhojadari

63. Kauthe Kh

113. Ozar Kh

163. Waghapur

14. Birewadi

64. Kauthewadi

114. Palaskhede

164. Wankute

15. Borbanwadi

65. Kawthe Malkapur

115. Panodi

165. Warudi Pathar

16. Bota

66. Kelewadi

116. Paregaon Bk

166. Warwandi

17. Chandanapuri

67. Khali

117. Paregaon Kh

167. Welhale

18. Chanegaon

68. Khambe

118. Pemgiri

168. Yelkhopwadi

19. Chikani

69. Khandarmal

119. Pemrewadi

169. Zarekathi

20. Chikhali

70. Khandgaon

120. Pimpale

170. Zole

21. Chinchapur Bk

71. Khandgedara

121. Pimpalgaon Depa

 

22. Chinchapur Kh

72. Khanjapur

122. Pimpalgaon Konzira

 

23. Chincholi Gurav

73. Kharadi

123. Pimpalgaon Matha

 

24. Chor Kauthe

74. Kharshinde

124. Pimparne

 

25. Dadh Kh

75. Kokanewadi

125. Pimpri Louki

 

26. Darewadi

76. Kokangaon

126. Pokhari Baleshwar

 

27. Deogaon

77. Kolhewadi

127. Pokhari Haweli

 

28. Dhandarphal Bk

78. Kolwade

128. Pratappur

 

29. Dhandarphal Kh

79. Konchi

129. Rahimpur

 

30. Dholewadi

80. Kumbharwadi

130. Rajapur

 

31. Dhupe

81. Kurakundi

131. Rankhambwadi

 

32. Digras

82. Kuran

132. Rayate

 

33. Dolasane

83. Kurkutwadi

133. Rayatewadi

 

34. Gabhanawadi

84. Lohare

134. Sadatpur

 

35. Ghargaon

85. Mahalwadi

135. Sakur

 

36. Ghulewadi

86. Maladad

136. Samnapur

 

37. Godasewadi

87. Malegaon Haweli

137. Sangamner Kh

 

38. Gunjalwadi

88. Malegaon Pathar

138. Sangvi

 

39. Hangewadi

89. Malunje

139. Sarole Pathar

 

40. Hasanabad

90. Malwadi

140. Sawarchol

 

41. Hiwargaon Pathar

91. Manchi

141. Sawargaon Ghule

 

42. Hiwargaon Pawasa

92. Mandave Bk

142. Sawargaon Tal

 

43. Jakhori

93. Mangalapur

143. Saykhindi

 

44. Jambhulwadi

94. Manoli

144. Shedgaon

 

45. Jambut Bk

95. Mendhwan

145. Shelkewadi

 

46. Jambut Kh

96. Mengalwadi

146. Shendewadi

 

47. Jawale Baleshwar

97. Mhasawandi

147. Shibalapur

 

48. Jawale Kadlag

98. Mirpur

148. Shindodi

 

49. Jorve

99. Mirzapur

149. Shirapur

 

50. Junegaon

100. Namgaon Bk

150. Shirasgaon

 

 

1. Abhalwadi
2. Ajampur 
3. Akalapur
4. Ambhore
5. Ambi Dumala
6. Ambi Khalasa 
7. Arampur 
8. Ashwi Bk
9. Ashwi Kh 
10. Aurangpur 
11. Balapur
12. Bambalewadi 
13. Bhojadari 
14. Birewadi 
15. Borbanwadi 
16. Bota 
17. Chandanapuri 
18. Chanegaon 
19. Chikani 
20. Chikhali 
21. Chinchapur Bk
22. Chinchapur Kh
23. Chincholi Gurav 
24. Chor Kauthe 
25. Dadh Kh
26. Darewadi
27. Deogaon 
28. Dhandarphal Bk 
29. Dhandarphal Kh 
30. Dholewadi
31. Dhupe 
32. Digras 
33. Dolasane 
34. Gabhanawadi 
35. Ghargaon 
36. Ghulewadi 
37. Godasewadi 
38. Gunjalwadi
39. Hangewadi 
40. Hasanabad 
41. Hiwargaon Pathar
42. Hiwargaon Pawasa
43. Jakhori
44. Jambhulwadi 
45. Jambut Bk 
46. Jambut Kh 
47. Jawale Baleshwar
48. Jawale Kadlag 
49. Jorve 
50. Junegaon 
51. Kakadwadi
52. Kanasewadi
53. Kankapur 
54. Kanoli 
55. Karhe 
56. Karjule Pathar 
57. Karule 
58. Kasar Dumala 
59. Kasare 
60. Kauthe Bk 
61. Kauthe Dhandarphal 
62. Kauthe Kamaleshwar 
63. Kauthe Kh 
64. Kauthewadi 
65. Kawthe Malkapur
66. Kelewadi 
67. Khali 
68. Khambe 
69. Khandarmal 
70. Khandgaon 
71. Khandgedara 
72. Khanjapur
73. Kharadi 
74. Kharshinde 
75. Kokanewadi 
76. Kokangaon 
77. Kolhewadi 
78. Kolwade
79. Konchi 
80. Kumbharwadi
81. Kurakundi 
82. Kuran 
83. Kurkutwadi
84. Lohare
85. Mahalwadi
86. Maladad 
87. Malegaon Haweli
88. Malegaon Pathar
89. Malunje 
90. Malwadi 
91. Manchi 
92. Mandave Bk 
93. Mangalapur 
94. Manoli 
95. Mendhwan 
96. Mengalwadi 
97. Mhasawandi 
98. Mirpur 
99. Mirzapur 
100. Namgaon Bk 
101. Nandur Khandarmal
102. Nanduri Dumala
103. Nannaj Dumala 
104. Nilawande
105. Nimaj 
106. Nimbale 
107. Nimgaon Bhojapur
108. Nimgaon Jali
109. Nimgaon Kh 
110. Nimgaon Tembhi 
111. Nimon 
112. Ozar Bk 
113. Ozar Kh 
114. Palaskhede
115. Panodi
116. Paregaon Bk 
117. Paregaon Kh 
118. Pemgiri 
119. Pemrewadi 
120. Pimpale 
121. Pimpalgaon Depa 
122. Pimpalgaon Konzira
123. Pimpalgaon Matha
124. Pimparne 
125. Pimpri Louki 
126. Pokhari Baleshwar 
127. Pokhari Haweli 
128. Pratappur 
129. Rahimpur 
130. Rajapur
131. Rankhambwadi 
132. Rayate 
133. Rayatewadi 
134. Sadatpur
135. Sakur 
136. Samnapur
137. Sangamner Kh 
138. Sangvi 
139. Sarole Pathar 
140. Sawarchol 
141. Sawargaon Ghule
142. Sawargaon Tal
143. Saykhindi 
144. Shedgaon 
145. Shelkewadi
146. Shendewadi 
147. Shibalapur 
148. Shindodi 
149. Shirapur 
150. Shirasgaon 
151. Shiwapur
152. Sonewadi
153. Sonoshi 
154. Sukewadi
155. Talegaon 
156. Tigaon 
157. Umbri 
158. Vaiduwadi 
159. Wadgaon Landaga
160. Wadgaon Pan
161. Wadzari Bk 
162. Wadzari Kh
163. Waghapur 
164. Wankute 
165. Warudi Pathar
166. Warwandi 
167. Welhale 
168. Yelkhopwadi
169. Zarekathi 
170. Zole